Qui trình kiểm tra

Qui trình kiểm tra

QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
A. Kiểm tra chất lượng vật tư
1.    Toàn bộ nguyên vật liệu để sản xuất dàn không gian khi hợp đồng với nhà cung cấp phải quy định rõ  tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ hàng hoá , giấy chứng nhận kiểm định ( tuỳ loại vật liệu, nếu có yêu cầu theo quy định ) trong hợp đồng . Nhà cung cấp khi giao nguyên vật liệu đến phải kèm theo giấy chứng nhận đã nêu theo lô hàng và chỉ khi có đầy đủ các giấy chứng nhận và kiểm tra thực tế phù hợp ( quy cách, số lượng, kích thước v..v.) thì mới được nhập kho.
2.    Ngay sau khi tiếp nhận vật tư, phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư hoặc giám sát A biết và kiểm tra ( kèm theo các giấy chứng nhận đã nêu trên ).

B. Kiểm tra quá trình sản xuất.
1.    Tất cả các cấu kiện trước khi tiến hành gia công hàng loạt đều phải gia công mẫu trước ít nhất 3 mẫu, kiểm tra đạt tiêu chuẩn và thông báocho chủ đầu tư  hoặc giám sát A đến kiểm tra rồi mới tiến hành sản xuất . Mẫu phải được lưu lại để đối chiếu.
2.    Việc kiểm tra , lấy mẫu, kiểm định trong quá trình sản xuất tuân theo đúng quy định đề ra trong trong bản công bố tiêu chuẩn chất lượng.
3.    Chủ đầu tư hoặc giám sát A có quyền đến kiểm tra bất kỳ trong quá trình sản xuất và lựa chọn mẫu để kiểm định

C. Kiểm tra trong quá trình lắp dựng
1.    Toàn bộ các cấu kiện khi chuyển đến công trường phải được kiểm tra đúng chủng loại, số lượng và chất lượng, kích thước trước khi tiến hành lắp dựng.
Kích thước được đo kiểm bằng thước, thước cặp hoặc mẫu đối chiếu.
2.    Toàn bộ các cấu kiện khi chuyển đến công trường phải có giấy xác nhận kiểm tra chất lượng của xưởng sản xuất kèm theo.
3.    Chủ đầu tư và giám sát A có quyền kiểm tra , lưa chọn bất kỳ mẫu cấu kiện để kiểm tra hoặc yêu cầu kiểm định
4.    Công tác lắp dựng cột :
•    Trước khi tiến hành lắp dựng cột phải kiểm tra lại tim, mốc, cao độ bằng máy kinh vỹ, máy thuỷ bình. Thông báo và phải được kiểm tra, xác nhận của chủ đầu tư ( giám sát bên A)
•    Cột sau khi lắp xong cũng phải được kiểm tra độ nghiêng bằng máy trắc đạc và phải được kiểm tra giám sát của bên A
5.    Công tác lắp dàn
•    Kiểm tra, sắp xếp đúng loại thanh nút trên mặt bằng đúng vị trí trước khi lắp.

•    Trong quá trình lắp, phải đảm bảo tất cả các boulon đều được vặn cho đến hết phần ren trên boulon. Tổ trưởng tổ lắp dựng có trách nhiệm kiểm tra toàn bộ các boulon đã được lắp.
•    Trong quá trình lắp, nếu phát hiện có bất kỳ sai sót nào ( không đúng kích thước, thanh bị móp, boulon không lắp được v.v..), phải báo lại cho chỉ huy công trường, không được tự ý thay đổi thanh, hoặc xả boulon thanh dàn.
•    Khung dàn sau khi lắp xong phải được kiểm tra kích thước chi tiết, kích thước tổng phù hợp với thiết kế mới tiến hành cẩu lắp.
•    Việc tiến hành cẩu lắp dàn phải do tổ cẩu lắp tiến hành dưới sự giám sát trực tiếp của chỉ huy trưởng công trường và phải bảo đảm các quy định về an toàn được quy định trong Bản quy định về an toàn ắp dựng kết cấu không gian.