Công ty TNHH Quốc tế Trường Phong

Công ty TNHH Quốc tế Trường Phong

dan-khong-gian

Công trình : Công ty TNHH Quốc tế Trường Phong
Địa điểm : Xã Tân Đông Hiệp- Huyện Dĩ An- Tỉnh Bình Dương
Thời gian khởi công : Ngày 06 tháng 12 năm 2000.
Ngày hoàn thành : Ngày 08 tháng 03 năm 2001
Hạng mục : – Kết cấu khung mái không gian nhà xưởng
– Khẩu độ 25m, bước cột 6m, chiều cao 12m- rộng 8000 m2.
– Liên kết cầu, ống mạ kẽm nhúng nóng.
– Mái lợp tole.

-->