Trạm Thu Phí Liên Đầm-QL20

Trạm Thu Phí Liên Đầm-QL20

 

IMG_0823Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20, đoạn Km 123 + 105 đến Km 268 có tổng chiều dài tuyến khoảng 124,77 km, đi qua địa phận TP. Bảo Lộc, các huyện Di Linh, Đức Trọng, Đơn Dương và TP. Đà Lạt (không bao gồm các đoạn Km 172 – Km 176 + 500, Km 202 +134 – Km 206 thuộc Dự án BOT sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên QL20; đoạn Km 219 + 100 – Km 222 + 800 thuộc Dự án BOT đường cao tốc sân bay Liên Khương – chân đèo Prenn; đoạn Km 234 – Km 240 thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp QL20 đoạn Trại Mát – Lâm Đồng).

Sau một thời gian vận hành thử hệ thống, ngày 31/8, Công ty TNHH BOT và BT QL 20 cho biết, đơn vị chính thức thu phí tại Trạm thu phí Liên Đầm (QL 20, xã Liên Đầm, huyện Di Linh) để hoàn vốn đầu tư cho Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL 20 kể từ lúc 0 giờ ngày 1/9/2016.

 

It will be administered online, so buy paper no matter where you are in the world, as long as you have an internet connection you will be able to participate
-->