Nhà Thiếu Nhi Q. Tân Phú, TP.HCM

Nhà Thiếu Nhi Q. Tân Phú, TP.HCM

Sáng ngày 11/4/2013, qun Tân Phú đã khi công xây dng công Nhà Thiếu nhi qun Tân Phú ti phường Sơn Kỳ. Đây là một trong nhng công trình trng đim chào mng k nim 10 năm thành lp qun, có din tích sàn xây dng 7.160,1 m2, gm 01 trt 03 lu vi tng d toán xây dng là 87.702.645.000 đng. 

Đơn vị sản xuất và lắp dựng kết cấu khung không gian: Cty TNHH XD-TM Cao Minh

Một số hình ảnh công trình:

DSC_0025DSC_0043

 

 

 

 

However, https://collegepapers.co.uk/ we do not advocate writing poetry only for the market
-->