Nhà Đa Năng -Trường Dân Tộc Nội Trú An Giang

Nhà Đa Năng -Trường Dân Tộc Nội Trú An Giang

20161111_093247Untitled

Tỉnh An Giang vừa hoàn thành  hạng mục Nhà Đa Năng thuộc công trình trường Trung học phổ thông nội trú tại phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, dành riêng cho học sinh dân tộc thiểu số Chăm và Khmer, nhằm tạo điều kiện học tập tốt nhất cho con em đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh.

Trường có diện tích trên 33,2 ha, gồm 15 phòng học, 6 phòng bộ môn; ký túc xá nam, nữ; nhà đa năng, nhà ăn; công trình phụ trợ, nhà vệ sinh, nhà xe; hệ thống giao thông nội bộ, thoát nước, PCCC, chiếu sáng; cây xanh… Công trình được xây dựng trong 5 năm 2011 – 2015 với tổng kinh phí xây dựng là 116,95 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh An Giang.

Công ty Xây Dựng Cao Minh được giao thực hiện việc sản xuất khung Nhà Đa Năng theo dạng kết cấu khung không gian, công việc hoàn thành vào cuối năm 2016.

Trên là một số hình ảnh thi công tại công trường.

 

-->