AN TOÀN LAO ĐỘNG

AN TOÀN LAO ĐỘNG

Print    QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

–        Không đứng dưới khu vực trong phạm vi đang cẩu lắp.

–        Sử dụng các biển báo nguy hiểm – rào chắn khu vực thi công – cẩu lắp

–        Phải đảm bảo trên dàn không còn bất kỳ vật nào khác (dụng cụ, vật dụng còn sót   lại…). Khi tiến hành cẩu lắp – nếu có phải được phép và phải được buộc chặt cẩn thận vào dàn khi kéo lên.

–        Cáp cẩu lắp phải được neo vào nút dàn, không được móc vào thanh dàn.

–        Không được tự ý xả bulon của dàn đã được lắp. Quản lý kỹ thuật hoặc giám sát B hoặc quản lý công trường có trách nhiện hướng dẫn cụ thể và kiểm tra (loại thanh nào không được vặn, xả bulon…)

–        Khi hoạt động trên cao phải đeo dây an toàn và đi giày đế mềm, loại buộc dây và đội mũ bảo hiểm.

–        Dây an toàn phải được buộc vào nút cánh trên hoặc thanh xiên sao cho có thể đứng lên dể dàng – không buộc vào thanh, nút cánh dưới.

–        Không được tự ý hàn hay gia nhiệt vào dàn đã được lắp.

–        Không được tự ý tác động (bằng cơ học, bằng búa đập, bẻ, uốn …) vào dàn đã được lắp.

–        Không được tự ý treo hoặc để vật nặng trên dàn đã lắp dựng.

–        Không được đứng, ngồi giữa thanh dàn

–        Không tập trung quá 2 người tại một vị trí mà không được sự cho phép của giám sát hoặc quản lý kỹ thuật.

–        Đối với công tác đấu nối dàn việc bố trí bao nhiêu người trên một tuyến đấu nối phải được sự chấp thuận của quản lý kỹ thuật hoặc được ghi rõ trong phương án thi công.

–        Không được ngồi, đứng hoặc tựa vào dưới thanh đang được xả bulon.

–        Không làm việc trên cao khi trời có giông, mưa,bão hoặc có nguy cơ chớp, sét đánh.